Afdelingschef for Service og Indkøb til Grønlands Selvstyre
Issortarfimmut 7-202
3900 Nuuk
Grønlands Selvstyre


Rekrutterings perioden er forbi!

Kompetent profil søges til Økonomi- og Personalestyrelsen

Afdelingschef for Service- og Indkøbsafdelingen i Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA)

På vegne af Grønlands Selvstyre søger vi en dynamisk og kompetent afdelingschef.

Som afdelingschef for Service- og Indkøbsafdelingen i Økonomi- og Personalestyrelsen får du lov til at bruge dine faglige- og personlige kompetencer hver dag!


Serviceafdelingen består af tre kontorer; Kontoret for indkøb, byggeri & indkvartering, Kontoret for bygning og service samt Tolkekontoret. Disse kontorers opgaver indbefatter:

 • Indkøb og udbud i Selvstyret i overensstemmelse med Grønlands Selvstyres indkøbsstrategi
 • Midlertidig og vakant indkvartering af ansatte i Selvstyret
 • Drift og vedligehold af Selvstyrets administrative bygninger i Nuuk
 • Tolkeservice i Selvstyret
 • Drift af Grønlands Selvstyres kantine, TAMU
 • Økonomisk styring af en række hovedkonti på finansloven


Om dig

Serviceafdelingen består af meget forskelligartede kontorer, og du skal derfor kunne favne bredt. Du har tre fagligt skarpe kontorchefer under dig, som understøtter dig. Du behøver derfor ikke at vide alt om det hele, men viden og erfaring inden for udbud af opgaver og interesse for serviceområdet er afgørende.

Vi lægger vægt på følgende faglige kvalifikationer:

 • Du har ledelseserfaring
 • Du har en relevant uddannelse på kandidatniveau (Cand.jur eller lign.)
 • Du har erfaring inden for udbudsret og med udbud af eksempelvis servicekontrakter
 • Du er god til at formidle, både mundtligt og skriftligt
 • Du skal være talstærk

 

Dine personlige kompetencer:

 • Du er tillidsvækkende og motiverende i din væremåde
 • Du har indsigt i det grønlandske samfund, grønlandsk kultur samt det grønlandske sprog
 • Du har gode samarbejdsevner og kan se service fra et kundesynspunkt
 • Du besidder en god portion udholdenhed, så projekter ikke tabes på jorden
 • Du er fleksibel og formår at navigere i en omskiftelig hverdag
 • Du har gennemslagskraft og tør gå forrest – også når tingene spidser til

 


Vi tilbyder

Vi tilbyder en spændende stilling i en organisation, der betjener hele Centraladministrationen på tværs, og hvor udvikling og faglighed er i centrum. Som afdelingschef for Service- og Indkøbsafdelingen i Økonomi- og Personalestyrelsen har du alt fra akademikere til køkkenmedhjælpere under dine vinger. Du vil referere til styrelseschefen for Økonomi- og Personalestyrelsen.


Om Økonomi- og Personalestyrelsen

Økonomi- og Personalestyrelsen i det daglige kaldet ”ASA”, er en fælles serviceenhed for Grønlands Selvstyre. ASA er bl.a. ansvarlig for Selvstyrets regnskab, strategisk indkøb, overenskomst-, løn-, og personaleforhold, tolkefunktion samt bygningsdrift og vedligeholdelse. ASAs grundlag er, at ”ASA er en troværdig og synlig offentlig myndighed. ASA arbejder aktivt for udviklingen af samarbejdet med enheder, virksomheder og borgere”. ASAs strategiske formål er at frigive ressourcer til udvikling af Grønland, dette gøres gennem en effektivisering af den offentlige sektor, prioritering af kompetenceudvikling samt klare mål for alle ASAs kerneopgaver.  Se mere om ASA på www.asa.gl


ASAs værdier:

 • Ansvar – Vi tager ansvar for vores handlinger, vores opgaver og kunder
 • Samarbejde – Vi samarbejder positivt med vores kollegaer
 • Omsorg – Vi er hjælpsomme og passer på hinanden.


Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte styrelseschef André Guttesen, andg@nanoq.gl eller personale- og forhandlingschef Frederik Schmidt, fsch@nanoq.gl

For spørgsmål vedrørende rekrutteringsprocessen kontaktes Managing Partner Jan Mørch Pedersen på tlf.: +299 53 87 08, eller vi e-mail: jan@speedrecruiters.gl


Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

 

Lønnen med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2021 månedligt Kr. 56.370 og årligt Kr. 676.441

 

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

 

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

 

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

 

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende

regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den

anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes

ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der

kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske

indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for

hvilket der sker beskatning.

 

Ansøgning 
Ansøgningsfristen er den 22. februar 2022. 

Tiltrædelse efter aftale. 

Rekrutteringsprocessen er digital. Det betyder, at du IKKE skal skrive en tidskrævende skriftlig ansøgning. Du skal blot besvare de uddybende spørgsmål, som du finder ved at klikke dig videre herfra. Det tager som regel kun 10 minutter at søge et job – og du ved kort tid derefter, om du har mulighed for at gå videre i processen. Så tryk på “Start”. Det er hurtigt og enkelt! 

Speedrecruiters.gl varetager rekrutteringen og vil også følge dig de første 6 måneder i jobbet.

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.

Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

 

At arbejde i Grønland

Grønland er i rivende udvikling og vi har brug for dygtige kollegaer på rejsen. Vi tager godt imod dig og sørger for at du hurtigt er oppe i gear.

Her forener vi det moderne med gamle dyder. Luften er klar, natur, fjelde og hvaler er tæt på og fremtidsudsigterne er lyse som midnatssolen en sommeraften.

 

Se video her