BIAS-fri rekrutteringsproces

BIAS-fri rekrutteringsproces
Vores nye unikke BIAS-fri Search og Rekruttering funktionalitet er nu en realitet!
Læs mere

Seneste nyt

Hold dig orienteret om seneste nyt

Selskabsmeddelelser

The Speedrecruiters Company A/S udskyder sin IPO på grund af forholdene på de finansielle markeder

4.10.2021 12:16:10 CEST

Selskabsmeddelelse nr. 3-2021

4. oktober 2021

 

The Speedrecruiters Company A/S (”Speedrecruiters” eller ”Selskabet”) udskyder sit udbud af aktier og optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark

Som et resultat af den nuværende og meget høje usikkerhed på de finansielle markeder, ønsker Selskabet at udskyde det igangværende udbud af aktier og den planlagte optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Selskabet trækker derfor udbuddet og ansøgning om optagelse til handel på First North Growth Market tilbage, og alle tegningsordrer annulleres hermed.

 

Speedrecruiters CEO, Michael Lunderskov, udtaler i denne forbindelse: ”Det har været magtpåliggende for os, at børsrejsen for både Speedrecruiters og de nye investorer skulle have en positiv start. Børsmarkedet og særligt IPO-markedet er dog pt. så volatilt, at der er en for stor risiko for, at afsættet på børsen ikke vil være, som vi ønsker, og som derfor ej heller vil afspejle den positive vækstrejse, Speedrecruiters er på. Med de mange positive tilkendegivelser, vi har fået de seneste par uger, ser vi fortsat Nasdaq First North som en effektiv platform for at rejse vækstkapital, og vi vil følge udviklingen i børsmarkedet med henblik på muligheden for en notering på First North på et senere tidspunkt.

Der er et stort behov for vores digitale løsninger, som vi kun ser blive større i takt med bl.a. udviklingen inden for virtuel kommunikation og en ungdom, der er digitalt indfødte. Vi fortsætter derfor ufortrødent vækstrejsen med vores koncept, der ændrer måden at rekruttere medarbejdere på via en virtuel, fordomsfri og risikominimerende selektering af ansøgerne”.

  

Yderligere oplysninger

CEO, Michael Lunderskov, tlf.: +45 2224 2210, e-mail: ml@speedrecruiters.com

Formand, Jesper Møller, tlf.: +45 2440 1414, e-mail: jesper@emoeller.dk

 

The Speedrecruiters Company A/S

Skodsborgvej 188A, 2850 Nærum, www.speedrecruiters.com

 

Certified Adviser

Kapital Partner A/S, Jernbanegade 4, 1608 København V, +45 89 88 78 46, www.kapitalpartner.dk

Om The Speedrecruiters Company A/S

Speedrecruiters leverer SaaS-løsninger inden for HR-teknologi, der både digitaliserer og gør op med den traditionelle ansøgningsproces. Der er både tale om rekrutteringsløsninger til de ansættende virksomheder, der bl.a. vurderer kandidaternes kvalifikationer og kompetencer uden diskriminering (BIAS) ud fra en ideal profil, der er opstillet for et givent job samt løsninger, der henvender sig til de jobsøgende kandidater. Udgangspunktet og formålet er altid det samme: at finde det rigtige match mellem de ansættende virksomheder og kandidaterne lettest og bedst med øget effektivitet for alle parter.

Se mere på www.speedrecruiters.com

 

Speedrecruiters – digital recruiting with a human touch

Vedhæftninger


The Speedrecruiters Company A/S indkalder til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at vedtage nye vedtægter

21.9.2021 16:22:11 CEST

Selskabsmeddelelse nr. 2-2021

21. september, 2021 

 

The Speedrecruiters Company A/S indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober, 2021 kl. 14.30.

The Speedrecruiters Company A/S (”Selskabet”) har søgt om optagelse på Nasdaq First North Growth Market Denmark med forventet første handelsdato den 8. oktober 2021. Selskabets vedtægter skal forud for Selskabets optagelse på Nasdaq First North Growth Market Denmark tilpasses, da der som noteret selskab er yderligere krav til Selskabets vedtægter. Vedtægterne foreslås derfor ændret.

Indkaldelse indeholdende dagsorden for generalforsamlingen samt udkast til nye vedtægter kan findes på Selskabets hjemmeside: https://www.speedrecruiters.com/da/investors#latest_news

 

Yderligere oplysninger

CEO, Michael Lunderskov, tlf.: +45 2224 2210, e-mail: ml@speedrecruiters.com

The Speedrecruiters Company A/S

Skodsborgvej 188A, 2850 Nærum, www.speedrecruiters.com

 

Certified Adviser

Kapital Partner A/S, Jernbanegade 4, 1608 København V, +45 89 88 78 46, www.kapitalpartner.dk

Kontakter

Om The Speedrecruiters Company A/S

Speedrecruiters leverer SaaS-løsninger inden for HR-teknologi, der både digitaliserer og gør op med den traditionelle ansøgningsproces. Der er både tale om rekrutteringsløsninger til de ansættende virksomheder, der bl.a. vurderer kandidaternes kvalifikationer og kompetencer uden diskriminering (BIAS) ud fra en ideal profil, der er opstillet for et givent job samt løsninger, der henvender sig til de jobsøgende kandidater. Udgangspunktet og formålet er altid det samme: at finde det rigtige match mellem de ansættende virksomheder og kandidaterne lettest og bedst med øget effektivitet for alle parter.

Se mere på www.speedrecruiters.com

Speedrecruiters – digital recruiting with a human touch

Vedhæftninger


The Speedrecruiters Company A/S har søgt om optagelse på Nasdaq First North Growth Market Denmark for at fortsætte og øge væksten

20.9.2021 8:33:24 CEST

Må ikke offentliggøres, distribueres eller udleveres helt eller delvist, direkte eller indirekte, i eller til USA, Australien, Canada eller Japan. Denne meddelelse udgør ikke en virksomhedsbeskrivelse. Ingen person bør købe eller tegne aktier i The Speedrecruiters Company A/S ("Speedrecruiters" eller "Selskabet"), medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i den Virksomhedsbeskrivelse, Selskabet har offentliggjort i forbindelse med udbuddet og optagelse af aktier til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Virksomhedsbeskrivelsen er tilgængeligt på selskabets hjemmeside https://www.speedrecruiters.com/da/investors.

 

Selskabsmeddelelse nr. 1-2021

20. september 2021

 

Speedrecruiters leverer SaaS (”Software as a Service”) løsninger inden for HR-teknologi, der digitaliserer og gør op med den traditionelle ansøgnings- og ansættelsesproces. Det samlede udbud er på 26,5 mio. kr. og tegningsperioden løber fra 20. september til 1. oktober 2021.

Speedrecruiters har ændret måden at rekruttere medarbejdere på, så den kan foretages virtuelt, fordomsfrit og uden en traditionel ansøgning. Det er godt for jobansøgere, som er kvalificerede, men alligevel sorteres fra f.eks. på grund af køn, alder eller etnicitet. Det er også godt for virksomhederne, der ikke blot kan undgå dyre fejlansættelser, men også kan få ansat mere kvalificerede medarbejdere.

Virksomheder og organisationer søger konstant efter medarbejdere. Metoden, der anvendes, er typisk den samme, og er baseret på en skriftlig ansøgning, et CV, en udvælgelse af ansøgerne samt jobsamtaler - og det på trods af, at metoden aldrig er videreudviklet og derfor ikke længere er tidssvarende.

Virksomheder og organisationer bruger unødig meget tid på ansøgningsprocesserne og løber dertil en signifikant risiko for fejlansættelse samtidig med, at der er stor sandsynlighed for, at de helt rette kandidater ikke søger stillingerne. De problemstillinger løser Speedrecruiters' IT-baserede SaaS-løsninger, der via digitalisering og en ny tilgang til search og rekruttering kan imødegå de problemer. Speedrecruiters blev i 2018 kåret til landets bedste rekrutteringsbureau af Supana.

Speedrecruiters’ forretningsmodel er primært abonnementsbaseret, der henvender sig til virksomheder med minimum tre, men ofte væsentlig flere ansættelser årligt. Det er typisk virksomheder med 20-150 ansatte, som er kendetegnet ved enten ikke at have en HR-afdeling eller, at afdelingen består af én person.

Det sekundære segment er virksomheder med 150+ ansatte, der aktivt arbejder med kvaliteten af deres search- og rekrutteringsproces og kandidatoplevelsen, og derfor håndterer store mængder af ansøgninger.

Med provenuet fra udbuddet og support fra nye aktionærer accelererer vi Speedrecruiters’ mission og vækstrejse - både organisk og potentielt via opkøb.

Der er en øget og global efterspørgsel efter digitale HR-ydelser, og med et relativt uopdyrket internationalt HR-tech marked er vores næste skridt at starte en regional og global vækstrejse. Derfor vil store dele af provenuet fra udbuddet bruges til at etablere Speedrecruiters’ ydelser i nærområderne som en anerkendt og foretrukket search- og rekrutteringssoftware, hvor flere af vores kunder allerede opererer. Med provenuet fra udbuddet og support fra vores nye aktionærer accelererer vi vores mission og vækstrejse både organisk og potentielt via strategiske aktiviteter” – Michael Lunderskov, CEO, Speedrecruiters.

 

Udbuddet i hovedtræk

Samlet udbud på 26,5 mio. kr.

Udbud af eksisterende aktier udgør 1,5 mio. kr.

Udbudskursen er 16,00 kr. svarende til en markedsværdi af Speedrecruiters før udbuddet på 29,7 mio. kr.

Tegningsperioden er 20. september – 1. oktober 2021 kl. 23:59.

Offentliggørelse af resultatet af udbuddet forventes at ske den 5. oktober 2021, og første handelsdag ventes at være den 8. oktober 2021.

 

Information og informationsmøder

Virksomhedsbeskrivelse, tegningsblanket samt yderligere informationer er tilgængelig via Speedrecruiters hjemmeside https://www.speedrecruiters.com/da/investors og via www.nyemission.dk/speedrecruiters/, hvor der også er tilmelding til online investormøder.

Du kan møde Speedrecruiters’ ledelse på følgende online investormøder:

  • Webinar den 21. september kl. 14:00 (med Kapital Partner)
  • Webinar den 22. september kl. 19:00 (med Proinvestor)
  • Webinar den 23. september kl. 20:00 (med Invested)
  • Webinar den 28. september kl. 16:00 (med Dansk Aktionærforening)
  • Webinar den 30. september kl. 18:00 (med Kapital Partner)

 

Detaljer om udbuddet og optagelsen til handel

Udbudsperiode: 20. september 2021 – 1. oktober 2021 kl. 23:59.

Udbudskurs: 16,00 kr. pr. aktie á nominelt 0,25 kr.

Antal aktier inden udbuddet: 1.860.264 stk. á nominelt 0,25 kr.

Markedsværdien: Baseret på udbudskursen er markedsværdien af Speedrecruiters 29,7 mio. kr.

Udbudte aktier: Udbuddet består af 1.562.500 stk. nye aktier og 93.014 stk. eksisterende aktier, fra to eksisterende aktionærer, svarende til et samlet Udbud af 1.655.514 stk. aktier. Kursværdi af det samlede udbud udgør 26.488.224 kr., hvoraf udbuddet af eksisterende aktier udgør 1.488.224 kr. Det samlede antal aktier efter Udbuddet vil være 3.422.764 stk. aktier. Hvis der ikke findes investorer til udbuddet på 1.655.514 stk. aktier, vil udbuddet ikke blive gennemført.

Allokering: Hvis det samlede antal aktier, der er afgivet ordrer på i udbuddet, overstiger antallet af nye aktier, vil der blive foretaget reduktion som følger:

  • Tegningsordrer op til 250.000 kr. tildeles 100%, såfremt det er muligt. Hvis dette ikke er muligt, foretages der reduktioner matematisk, hvilket kan medføre, at der ikke foretages tildelinger til visse investorer.
  • For tegningsordrer fra og med 250.000 kr./15.625 stk. aktier sker der individuel tildeling (diskretionær), som besluttet af Selskabets bestyrelse. Det er muligt at nogle tegningsordrer ikke vil få tildelt nogle aktier.
  • Selskabets bestyrelse kan foretage diskretionær tildeling til tegningsordrer af op til 250.000 kr. fra enkeltstående investorer.

Eksisterende aktionærer: Af de eksisterende aktionærer sælger to aktionærer nogle af deres aktier i udbuddet. For bestyrelse, direktion og stiftere er lock-up forpligtelsen på 12 måneder fra første handelsdag for aktierne. For alle øvrige aktionærer løber forpligtelsen i en periode på 3 måneder fra første handelsdag for aktierne. Salg af aktier i lock-up perioden er dog tilladt for disse aktionærer, hvis den daglige VWAP i tre på hinanden følgende handelsdage forud for salget af aktier er mere end 10% over Udbudskursen.

Afgivelse af tegningsordre: De Nye Aktier kan tegnes ved afgivelse af elektronisk tegningsordre via investors eget kontoførende pengeinstitut, i de pengeinstitutter, der muliggør dette, eller ved indlevering af vedlagte tegningsblanket til Investors eget kontoførende pengeinstitut, for de pengeinstitutter, der accepterer modtagelse af tegningsblanketter. Der skal minimum tegnes 300 stk. aktier, svarende til 4.800 kr.  pr. tegningsordre. Det er muligt, ved væsentlig overtegning, at nogle tegningsordrer ikke vil få tildelt nogen aktier. Offentliggørelse af resultatet af udbuddet forventes at ske den 5. oktober 2021.

ISIN-kode og symbol: Selskabet har én aktieklasse. De udbudte nye aktier afregnes i en midlertidig ISIN DK0061672680 ved udbuddets gennemførelse. Når aktiekapitalforhøjelsen er registreret hos Erhvervs-styrelsen, vil de Nye Aktier blive udstedt og optaget til handel i den samme permanente ISIN-kode som de eksisterende aktier. Den permanente ISIN-kode for aktierne er DK0061672763, og aktierne er søgt optaget til handel under symbolet ”SPEED”.

Optagelse til handel: De nye aktier og de eksisterende aktier er betinget godkendt til optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark, under forudsætning af gennemførelse af udbuddet samt opfyldelse af Nasdaq First North Growth Markets krav til aktionærspredning og free float. Første handelsdag for aktierne på Nasdaq First North Growth Market Denmark forventes at være den 8. oktober 2021.

 

Yderligere oplysninger

CEO, Michael Lunderskov, tlf.: +45 2224 2210, e-mail: ml@speedrecruiters.com

The Speedrecruiters Company A/S

Skodsborgvej 188A, 2850 Nærum, www.speedrecruiters.com

 

Certified Adviser

Kapital Partner A/S, Jernbanegade 4, 1608 København V, +45 89 88 78 46, www.kapitalpartner.dk

 

Vigtig information

Denne meddelelse udgør ikke en virksomhedsbeskrivelse eller prospekt. Ingen person bør købe eller tegne aktier i Speedrecruiters, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i den virksomhedsbeskrivelse, Speedrecruiters har offentliggjort i forbindelse med udbuddet og optagelse af aktier til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Virksomhedsbeskrivelsen er tilgængelig på Selskabets hjemmeside.

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe aktier udstedt af Selskabet i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til sådanne jurisdiktioner.

Udbuddet gennemføres i henhold til dansk ret og de nye aktier udbydes kun i Danmark. Forhold, der behandles i denne meddelelse, kan udgøre fremadrettede udsagn, der ikke udgør historiske kendsgerninger. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger. Selvom Speedrecruiters vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er de i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at forudsige eller uden for virksomhedens kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan medføre, at de faktiske begivenheder afviger væsentligt fra de forventninger, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne meddelelse. De oplysninger, synspunkter og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne meddelelse, er kun gældende pr. datoen for denne meddelelses offentliggørelse og kan ændres uden varsel.

Vedhæftninger


Pressemeddelelser

Speedrecruiters går på Børsen med sine digitale rekrutteringsværktøjer, der gør HR- og rekrutteringsbranchen klar til at håndtere flaskehalse og sikrer, at alle talenter kommer i spil

20.9.2021 12:00:00 CEST

The Speedrecruiters Company går på Børsen. Gennem sit 100% digitalt rekrutteringssystem sikrer virksomheden, at deres kunder rekrutterer de helt rigtige medarbejdere selv i tider med mangel på arbejdskraft. Gennem sin database og resultater kan Speedrecruiters bevise, at det rent faktisk kan lade sig gøre at rekruttere medarbejdere uden den systematiske udelukkelse af talenter, som ubevidst finder sted på langt de fleste arbejdspladser.

Speedrecruiters’ digitale rekrutteringsværktøjer er et wake up call til den traditionelle HR- og rekrutteringsbranche, som stadig hænger fast i traditionelle skriftlige ansøgninger, der er med til at fastholde ubevidste bias, fordi man rekrutterer for snævert. Lige nu betaler næsten alle danske arbejdspladser prisen i form af mangel på arbejdskraft, hvilket koster millioner på bundlinjen og tabte muligheder.

Som den første virksomhed i verden har Speedrecruiters designet et gennemdigitaliseret pre-screeningsforløb: Det sender den klassiske skriftlige ansøgning og CV i skraldespanden og sender de 5 mest kompetente og relevante kandidater direkte til jobsamtalen.

Løsningen er gennemtestet af mere end 90.000 kandidater og flere end 300 danske arbejdspladser. Gennem skræddersyede virtuelle interviews svarer kandidaterne på spørgsmål om erfaring, motivation og kompetencer. Da spørgsmålene er de samme for alle kandidater, kan Speedrecruiters langt mere effektivt sammenligne data fra kandidaterne og undgå, at ’distanceblænderne’, dem med den største X-faktor, tager for meget af HR-afdelingens og ledelsens tid.

Første bias-frie rekruttering
Speedrecruiters har netop kortlagt, hvilke jobsøgende kandidater, der er kvalificerede til de stillinger, der har været slået op hos dem, og Speedrecruiters’ opgørelse kan afkræfte, at eksempelvis alder spiller en rolle i forhold til at vurdere egnetheden til et opslået job i deres database. Der er nemlig stort set ingen forskel mellem andelen af kandidater fra en bestemt aldersgruppe, der søger jobbene sammenlignet med andelen fra samme aldersgruppe, som Speedrecruiters’ system kategoriserer som kvalificerede til jobbene.

Vi kan med vores digitale rekrutteringsløsning nu for første gang bevise, at det rent faktisk kan lade sig gøre at blive ’alders-, køns- og farveblinde’. Vores metode sikrer langt flere menneskers fodfæste på arbejdsmarkedet, og betyder, at danske virksomheder ikke går glip af talent, fordi de ubevidst udelukker et stort antal ansøgere.” siger Michael Lunderskov, der er CEO og stifter af Speedrecruiters.

 

De ’måske flytbare’ kandidater 
Med Speedrecruiters’ virtuelle interviewproces får ansøgeren mulighed for at se arbejdspladsen an uden, at man har taget en endelig beslutning om jobskifte.

Det kræver både vilje og en vis overbevisning hos en jobansøger, før man sætter sig ned og skriver en ansøgning. De, der kun flirter med ideen om et nyt job, tager ikke dette første afgørende skridt, og derfor ender mange med ikke at søge en for dem ellers relevant stilling. Simpelthen fordi det at skrive en ansøgning og få sammensat et relevante CV for de fleste hurtigt kan tage flere timer. 

Speedrecruiters’ metode har allerede bevist, at de kan mobilisere de ansøgere, der er ’måske interesserede’, og som ofte er de mest interessante kandidater. Faktisk er omkring 40% af dem, der søger job gennem Speedrecruiters’ platform, kandidater, som egentlig ikke var på udkig efter et job, men som er flytbare, hvis det rigtige job byder sig. For de fleste mennesker, der hver dag bruger en stor del af deres arbejdsliv foran en computer, er det at svare på nogle spørgsmål digitalt nemlig langt mere overkommeligt sammenlignet med at sætte tid af til at skrive en skriftlig ansøgning og opdatere sit CV.

Databasen er et analyseredskab for kunderne
Speedrecruiters’ løsning skaber enorm værdi for Speedrecruiters’ kunder, og den fører HR-branchen ind i en digital tidsalder. Allerede efter første jobopslag kan de ikke-personfølsomme data bruges som analyseredskab i HR-afdelinger og forbedre virksomhedernes kandidatsøgning fremover.

For virksomhedens HR-ansvarlige giver det mulighed for at spille en langt mere værdiskabende rolle med at fastholde og udvikle virksomhedens medarbejdere til fremtidens krav, og samtidig også på at give nye medarbejdere et godt opstartsforløb.

Løn

Selvom lønnen ligger i top 3 over jobansøgeres motivation til at søge nyt arbejde, så kommer lønnen alt for ofte ind som noget lidt penibelt til sidst i et ansættelsesforløb. Da lønforventninger indgår som en del af den virtuelle interviewproces, kan Speedrecruiters langt tidligere i forløbet angive kandidaternes lønforventning. Det kan forebygge situationer, hvor den ansættelsesansvarlige føler sig presset til at gå med til en højere løn end planlagt, eller at drømmemedarbejderen sidst i forløbet takker nej, fordi man ikke kunne mødes om lønnen.

En kunde har ordet: Trine Lykke Rebner, Director HR hos Moodagent, som har rekrutteret ca. 150 medarbejdere gennem Speedrecruiters siden 2019 fortæller om Speedrecruiters:

”De unge er vilde med denne metode”

”I Indien kan vi få helt op til 400 ansøgninger på 24 timer, hvis det ikke var for Speedrecruiters’ filterringssystem, som kan udpege, hvilke ansøgere der er mest kvalificeret, så må jeg ærligt indrømme, at vi nok kun var nået igennem de første 20 ansøgere.”

”Selvom alle taler om, at der er akut mangel på arbejdskraft i øjeblikket, så mærker vi faktisk ikke en nedgang i antallet af ansøgere. Vi oplever især, at der er mange unge, som søger job gennem Speedrecruiters. De unge er jo digitalt indfødte, derfor er Speedrecruiters’ system som skræddersyet til dem. Her kræves der ingen skriftlig ansøgning, og man kan søge jobbene på sin mobil”

”Hvis det ikke var for Speedrecruiters’ system, som udpeger de bedste kandidater til mig, kunne jeg bruge min fulde arbejdstid på at læse ansøgninger.” 

En transformation af arbejdsmarkedet er i gang

       Store generationer ryger ud af arbejdsmarkedet

       Brancher har svært ved at imødekomme manglen på arbejdskraft 

       Arbejdsstyrken bliver fortsat mere digital

       Store dele af arbejdsstyrken gentænker deres arbejdsliv  

 

Speedrecruiters’ database viser…

 

2020

KVALIFICERET

TOTAL

18-24

13,04%

13,40%

25-30

23,56%

25,26%

31-40

31,01%

29,57%

41-55

24,22%

23,40%

55+

7,92%

8,07%

Andre

0,24%

0,31%

Når det kommer til alder, er der stort set ingen forskel mellem andelen af kandidater fra en bestemt aldersgruppe, der søger en stilling totalt set sammenlignet med andelen fra samme aldersgruppe, som Speedrecruiters’ system kategoriserer som egnet til jobbet.

2021

KVALIFICERET

TOTAL

KVINDER

43%

35%

MÆND

51%

65%

Tallene i Speedrecruiters’ database viser, at kvinder i højere grad bliver kategoriseret som egnet sammenlignet med mændene til jobbene, der søger de samme stillinger.

Hvem er Speedrecruiters?

Speedrecruiters ønsker at disrupte hele måden, som medarbejdere ansættes på, for det er både uretfærdigt og hamrende ineffektivt. Sandsynligheden for at arbejdspladser ansætter de forkerte mennesker er overhængende, og det skyldes kort og godt kerneelementet i en ansættelsesproces: den traditionelle skriftlige ansøgning, og hvordan denne håndteres.

Speedrecruiters blev grundlagt i 2012, og siden 2018 har Speedrecruiters’ system været fuldt ud digitalt.

90.000+

Over 90.000 kandidater har søgt job gennem Speedrecruiters’ platform.

300+

Over 300 virksomheder har anvendt Speedrecruiters’ platform til at rekruttere.

Pressekontakt eller interview med Michael Lunderskov 

Lotte Hansen

+45 30 10 32 80

Lotte@heagenda.dk

Nyheder

BIAS-fri rekrutteringsproces

Vores nye unikke BIAS-fri Search og Rekruttering funktionalitet er nu en realitet!

Generation Z og Y er kræsne. De bider ikke på e...

Ved I hvordan, I skal tiltrække de unge generationer på jeres arbejdsplads? Eller bider de bare ikke på krogen, når I slår et job op?

Står I også akut og mangler medarbejdere på jer...

Det danske arbejdsmarked har akut mangel på arbejdskraft på trods af, at Danmarks Statistik kan berette om, at der er over 100.000 ledige. Det har aldrig været vigtigere end før at få de rigtige folk med ombord. Hos Speedrecruiters har vi i mange år arbejdet med search og rekruttering. Se vores 10 bedste råd til jer, som står og mangler nye medarbejdere:

Rettelse til Virksomhedsbeskrivelsen dateret 20...

Rettelse af faktuel fejl Virksomhedsbeskrivelsen.

Ledelse

Bestyrelsen

The Speedrecruiters Company (Koncern) årsrapport 2020

660 dage siden
( 447 KB )

Speedrecruiters ApS årsrapport 2020

660 dage siden
( 401 KB )

Speedrecruiters.GL ApS årsrapport 2019-2020

660 dage siden
( 396 KB )